Szervezeti felépítés

A nemzeti park csapata

Jelenleg 25 személy áll a Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park alkalmazásában. Ehhez adódik még körülbelül 40 szerződéses munkatárs, akik elsősorban a látogatókkal kapcsolatos teendőket látják el. A nemzeti parki társaság feladatkörei a természeti terület kezelése valamint a PR-tevékenység és a látogatók igényeinek ellátása. A nemzeti parkkal kapcsolatos kutatási feladatokat különböző intézmények és szervezetek látják el, a nemzeti parki társaság maga nem foglalkoztat kutatókat. A természetvédelmi hatóság a burgenlandi tartományi kormány hivatala Eisenstadtban, a hatósági engedélyezési eljárásokat ott – és nem a nemzeti park igazgatóságon – bonyolítják le.

több...

A nemzeti parki társaság jogilag közhasznú társaság. A burgenlandi tartományi kormány nevezi ki a nemzeti park vezetőségi tagjait (hét tag és hét helyettes). A vezetőség elnöke Paul Rittsteuer nyugállományú tartományi tanácsos, helyettese Helmut Bieler tartományi tanácsos. A vezetőség egyfelől nagyobb, irányadó döntéseket hoz, másfelől kinevezi a nemzeti park igazgatóját (Kurt Kirchberger), valamint a nemzeti park tudományos vezetőjét (Univ.-Prof. Dr. Alois Herzig). További grémiumok a Nemzeti Parki Bizottság (az osztrák állam és Burgenland tartomány 3-3 képviselője, valamint azok helyettesei), a Nemzeti Parki Fórum (a nemzeti park területén található különböző érdekcsoportok, mint pl. a mezőgazdaság, földtulajdonosok, turizmus, természetvédelem, stb. képviselői) valamint a Tudományos Tanács (a nemzeti parkot érintő különböző szakterületek szakértői).

A nemzeti park igazgatóságnak összesen 27 munkatársa van három osztályon belül: A Gazdasági és Igazgatási Osztály Franz Haider vezetése alatt a számviteli, könyvelési és szerződéskötési feladatokat látja el. A Tervezési és Területkezelési Osztályon tizenhárman dolgoznak (osztályvezető Viktor Reinprecht, 8 területkezelő és 4 mezőgazdasági munkás tartozik alája). Ez a két osztály az Apetloner Hofban található. A harmadik osztály a PR-tevékenységért felel, és Alois Lang vezeti.

Négy további munkatársával együtt az illmitzi látogatóközpontból koordinálják többek között a turisztikai programot. A látogatóközpont további munkaterületei például az információs kiadványok, valamint a „Geschnatter“ című nemzeti parkos újság összeállítása. A nemzeti park tudományos vezetője (Univ.-Prof. Dr. Alois Herzig) az illmitzi Biológiai Állomásról koordinálja többek közt a tudományos kutatómunkát, az egyes projekteket a nemzeti park pedig kiadja külső munkatársaknak.

 

A nemzeti park finanszírozását Burgenland tartomány és az Osztrák Köztársaság egyenlő arányban látja el.