Visszaduzzasztás

A Fertőzugot évszázadokon át a vízállás ingadozásai alakították. Árvízi és száraz időszakok váltották egymást. A legutóbbi 100-150 évben a terület nagy részeit lecsapolták, hogy lehetőség nyíljon a biztonságos mezőgazdasági hasznosításra. Ma már a mezőgazdasággal egyetértésben sokhelyütt folyik visszaduzzasztás.

több...
Zsilip

A Fertőzug egyes részeinek lecsapolása tette sokhelyütt lehetővé a mezőgazdasági hasznosítást. Ahol addig legelők és nedves rétek határozták meg a táj képét, ott onnantól kezdve szántókat és szőlőket lehetett létrehozni. Kézen fekvő, hogy ezek a használati módok negatív hatással voltak a természeti tájra. Időközben megváltoztak a mezőgazdaság keretfeltételei is. Számos terület művelésből való kivonásával mára sok vízelvezető árok elvesztette mezőgazdasági jelentőségét a nemzeti parkban. A vízgazdálkodási jog illetékes tulajdonosaival egyeztetve a nemzeti park igazgatósága ezeken a területeken elkezdte vagy elvégezte a visszaduzzasztást.

Zsilip az Unterstinkernél

Ezeknek az újraárasztási programoknak pozitív példája a Zitzmannsdorfi-rétek megőrző zóna, ahol nagy területen, hosszú időn keresztül, egyes részeken akár egész évben is elárasztják a réteket. Ezen kívül az Illmitz-Hölle megőrző zónában 2008-ban koratavasszal különböző vízelvezető árkoknál zsilipeket létesítettek. Az ilyen jellegű projektek minden esetben a tartományi vízügyi hivatal és az érintett földtulajdonosok bevonásával valósulnak meg. A végső cél a természetközeli állapotok helyreállítása, valamint az, hogy minél lassabban folyjon le a víz a csapadékszegény Fertőzugban.